ЦДГ "РОЗА"

с.Ново село, обл.Русе

Кои сме ние

ЦДГ „Роза” е за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Финансира се със средства от общинския бюджет.

 

Ново село се намира на 22 km от град Русе. Преобладават равнинните местности.

 

В селото има  Целодневна детска градина, чието начало е поставенопрез 1947 – 48 година и носи името „Георги Димитров”. През 1991 г. се преименува в ЦДГ „Роза”.

 

От 01.12.2008 г. с Решение на ОбС – Русе, ЦДГ  „Валентина Терешкова” с. Тетово и ЦДГ „Иглика”, с. Семерджиево се преобразуват във филиали на ЦДГ „Роза”, с. Ново село. Към детската градина е прикрепена и полудневна група в с. Хотанца.

 

 Към момента в ЦДГ „Роза” са записани 115 деца, разпределени в 6 групи, в четири населени места. Подготвителните групи за деца на 5 и 6 години са задължителни, преди постъпването им в първи клас.

 

Copyright © 2015.  All Rights Reserved.